1948 Har seilasen noen fremtid?

Hvorvidt seilasen hadde noen fremtid var et berettiget spørsmål etter den andre seilasen i 1948. Deltakerantallet var enda dårligere enn under den første seilasen. Dette året var det bare tre båter som stilte til start.  Turseilingskomiteen fikk skylden, og det ble hevdet at foreningen forsømte et viktig arbeid. Arbeidet med å holde norsk seilsport på høyde med […]

1947 Færderseilasen vs Sjælland rundt

Også i Danmark var det interesse for en distanseseilas for turbåtene.Bakgrunnen for seilasen er imidlertid mer dyster. I mai 1940 forbød den tyske okkupasjonsmakten all lystseilas i farvannet øst for Sjælland. Hensikten var å forhindre illegal trafikk til Sverige. Etter forhandling med myndighetene, lyktes det likevel å få til en ordning, slik at Øresundsseilerne kunne […]

1947 Den første seilasen

En seig start Oppslutningen ble skuffende svak idet kun seks båter stilte til start ved Nakholmen lørdag 14. juni klokken 1730. Dette var etter arbeidstid, da lørdagsfri ennå ikke var innført i Norge. Scratch-båten var 8 meter turbåten «Krabat 2», O. K. Røed og de øvrige båtenes handikap ble beregnet ut fra denne. Starten gikk […]