Færderseilasen
75 år (1947 - 2022)

Færderseilasen 75 år (1947 - 2024)

1952 Åpner for mindre båter

Til Færderseilasen i 1952 besluttet man også å tillate mindre entypebåter,
Draker og 19.5 kvm. Også andre entypebåter med minimum to båter kunne nå
delta i Færderseilasen. Av andre endringer for året var at båter målt etter N-L
regelen fikk følgende proviso: «S = seilarealet målt etter R regelen, men uten 15
prosent reduksjon av fortriangel og med av det areal som det største forseil føres
aktenom masten. Spinnaker må ikke føres på disse båter med mindre samtlige
deltakere er enige om det».

Til selve seilasen meldte det seg 46 båter, hvorav ikke mindre enn fem 12
metere. Derimot savnet man mange av de båtene seilasen egentlig var ment for, nemlig turbåtene.
– Færderseilasen er jo ingen egentlig kappseilas, men heller en vennskapsseilas,
sto det å lese i Seilas´ referat fra seilasen.
Likevel var kampen om plassen på startlinjen stor og de fleste var
opptatt av å komme godt av gårde. Frisk vind utover i fjorden favoriserte de
tidlig startende og Draken «Spadilje» var helt ved Filtvet før den ble tatt igjen av
de større båtene. Veivalget øst eller vest kunne avgjøre seilasen, og kunnskaper
om vind og strøm ble etter hvert mer og mer viktig ettersom konkurransen
skjerpet seg. Arrangøren hadde nå sikret seg patruljebåter som lå ved både
Tristein, Hollænder- og Mefjordbåen der de noterte rundingstider.

Flere bemerket seg at N-L regelen etter hvert var lite hensiktsmessig da denne ikke tok
stort nok hensyn til materialdimensjoner, høyde på fribord, rekke etc. Man så for seg en fremtid
med RORC regelen til tross for at den kom til å stille større krav til måling av båtene.

Klassevinnere:

Nordiske Folkebåter: «Norfolk» Henrik Evensen
19.5 kvm.: «Ninja» Sigurd Ruud-Pedersen
Draker: «Spadilje VIII» Torleiv S. Corneliussen
30 kvm.: «My Toy II» Ulf Johansen
Fortuna II: «Nora IV» Sven F. Meyer
40 kvm.: «Chance II» Karen Aall
7-8 m turbåter: «Babs» Fritz Hoffmann
9 m turbåter: «Beduin» Ewald Hæstad
8 m turbåter: «Saga II» Asbjørn Sagen
8 m R og 10 m turbåt: «Silja» O. Ditlev-Simonsen
12 m R: «Norsaga» Charles U. Bay
12 m gammel: «Symra» Øyvind Lorentzen jr.

Flere innlegg

2023

Lenke til Manage2Sail Resultatliste

2022 Endelig tilbake til normalen

Etter to spesielle år med reduserte Færderseilaser kunne vi endelig ha en normal Færderseilas igjen. Det betød start innerst i Oslofjorden og målgang i Tønsberg,

2022

Lenke til Manage2Sail: Resultatliste