Færderseilasen
75 år (1947 - 2022)

Færderseilasen 75 år (1947 - 2024)

1947 Færderseilasen vs Sjælland rundt

Også i Danmark var det interesse for en distanseseilas for turbåtene.
Bakgrunnen for seilasen er imidlertid mer dyster.

I mai 1940 forbød den tyske okkupasjonsmakten all lystseilas i farvannet øst for
Sjælland. Hensikten var å forhindre illegal trafikk til Sverige. Etter forhandling med
myndighetene, lyktes det likevel å få til en ordning, slik at Øresundsseilerne
kunne fortsette sin lystseilas på Isefjorden.

For seilerne føltes dette imidlertid som en unødig begrensning. En gruppe seilere besluttet
derfor at når krigen var slutt, skulle de etablere seilas rundt Sjælland fra utsiden.

I løpet av vinteren 1946/47 tok ideen om «Sjælland rundt» mer fast form. I første omgang var
seilasen kun beregnet for lokale seilere, men ryktet gikk hurtig til sundets øvrige
klubber, og det endte med at seilasen ble åpen for alle.

Starten til den første «Sjælland Rundt» gikk søndag 29. Juni 1947. Seilasen gikk rundt
Sjælland om babord. Det var 12 startende båter. Av dem var åtte spissgattere i varierende størrelser, to
kuttere og to folkebåter. Spissgatteren «Fri» ble totalvinner etter 53 timer og 28 minutters seilas.

Færderseilasen og Sjælland rundt

Det er mange paralleller å trekke mellom deltakelsen i Sjællands rundt og Færderseilasen. Begge har til tider vært verdens ledende overnight regatta. Tendensen i antall deltakere fulgte hverandre lenge. De første årene var deltagerantallet i begge seilasene beskjedent. Først i 1963 nådde antallet deltagere i Danmark over 100. Heretter steg deltakerantallet hvert år, inntil rekordåret 1984, da det var 2074 påmeldte båter. Etter toppåret i 1984 falt deltakerantallet dramatisk og i 2013 var man nede på 36 båter og det ble vurdert å avlyse seilasen.

Til sammenligning hadde Færderseilasen deltakerrekord i 2017 med 1114 påmeldte båter. Senere sank deltakerantallet også her, men aldri så markant som i Sjælland Rundt og var aldri under 500 båter. KNS ønsker nå et stabilt antall deltakere på rundt 600 båter, blant annet av hensynet til arrangementene på land, og dette har vært nivået de senere år, med unntak av i 2020 da pandemien satte en naturlig grense for deltakerantallet. .

Sjælland rundt er nå i en positiv utvikling. Man har funnet en form mer tilpasset dagens behov. I 2020 var det 126 påmeldte i regattaen.

Færderseilasen deltagerantall:

Sjælland rundt deltagerantall:

Flere innlegg

2023

Lenke til Manage2Sail Resultatliste

2022 Endelig tilbake til normalen

Etter to spesielle år med reduserte Færderseilaser kunne vi endelig ha en normal Færderseilas igjen. Det betød start innerst i Oslofjorden og målgang i Tønsberg,

2022

Lenke til Manage2Sail: Resultatliste